page_banner

Обиколка на фабриката

Специјализиран за производство на пропаргил алкохол, 1,4 бутиндиол и 3-хлоропропин

Фабрика

Надворешен поглед на претпријатието

Цртеж на опрема

Дијаграм за истражување и развој

Изложба

Сертификат

Цивилизирано и чесно демонстративно претпријатие

Претпријатие за висока технологија

Изградба на системот за квалитет АА претпријатие

Сертификат за систем за управување со квалитет -2021 година

Сертификат за патент